BS GO! Erasmus Kalmthout is een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Onze school bestaat uit 2  vestigingsplaatsen.

De administratieve zetel is gevestigd op vestiging ’t Ganzenbord Ganzendries 14 2920 Kalmthout.

Vestiging ’t Ganzenbord : kleuter-en lager onderwijs met aansluitend een Secundaire afdeling op dezelfde campus.

Vestiging 3D :  Canadezenlaan 7 2920 Kalmthout: kleuter- en lager onderwijs

Wij zijn een school van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Wij handelen volgens het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs.

Dat vertaalt zich in

Mondigheid

Het is belangrijk dat kinderen van jongs af hun eigen ideeën en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat zij kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature leergierig.  Wij stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.

Sociale bewogenheid

De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt de volle aandacht.

Rechtvaardigheid

Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Wij leren kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Zo scherpen wij hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan.

Gelijkwaardigheid

Wij gaan ervan uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streven er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, is in onze school een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen.

Openheid

Door het pluralistisch karakter van onze school leren wij kinderen en jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang.

Zelfstandigheid

Wij vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen is een uitdaging die een totale inzet vergt. Wij schrikken er niet voor terug.

BS GO! Erasmus voedt jonge mensen op tot jongeren die in staat zijn hun toekomst zinvol gestalte te geven. De school draagt humane waarden als verdraagzaamheid, zelfrespect en verantwoordelijkheid tegenover eigen handelen hoog in het vaandel. Wij besteden heel wat aandacht aan hoffelijkheid en beleefdheid. Met onze brede aanpak willen we leerlingen laten ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijk persoon die over voldoende vaardigheden beschikt  om mee te kunnen bewegen in onze steeds veranderende  samenleving.